บริการส่งน้ำดื่มโรงเรียน น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน ผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis, Ultra violet และ Ozone ส่งตรงถึงโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม ส่งทั้ง โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ส่งด่วน ส่งแบบรายครั้ง หรือสั่งให้ส่งเป็นรายเดือนรายปีการศึกษาก็ได้ โรงงานจัดส่งเที่ยวละ 350-550 แพ็ค

โรงงานพร้อมจัดส่งน้ำดื่มถึงสหกรณ์โรงเรียน หรือร้านค้าโรงเรียนทุกโรงในพื้นที่บริการ

น้ำดื่มที่จัดส่ง
น้ำดื่ม ขนาด 350 มล.
น้ำดื่ม ขนาด 600 มล.
น้ำดืม ขนาด 1500 มล.

พื้นที่จัดส่ง
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ พื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สั่งน้ำดื่มโรงเรียน
โทร 099 128 1676