พื้นที่จัดส่งน้ำดื่ม

1. โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ ทุกเขตกรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ ทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานี
3. โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ ทุกอำเภอในจังหวัดนนทบุรี
4. โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ
5. โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ทุกระดับ พื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บางพื้นที่เราจัดส่งได้ 350 แพ็ค และบางพื้นที่จัดส่ง 550 แพ็คขึ้นไปต่อเที่ยว กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติม
สั่งน้ำดื่มโรงเรียน
โทร 099 128 1676