บริการส่งน้ำดื่มโรงเรียน

บริการจัดส่งน้ำดื่มโรงเรียน น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน ผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis, Ultra violet และ Ozone ส่งตรงถึงโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม ส่งทั้ง โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ส่งด่วน ส่งได้ตลอดปีการศึกษา

น้ำดื่มที่จัดส่ง
น้ำดื่ม ขนาด 350 มล.
น้ำดื่ม ขนาด 600 มล.
น้ำดืม ขนาด 1500 มล.

พื้นที่จัดส่ง
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สั่งน้ำดื่มโรงเรียน
โทร 099 128 1676