น้ำดื่มขวดจิ๋ว

น้ำดื่มขวดจิ๋วสำหรับเด็กอนุบาล

โรงงานมีน้ำดื่มขนาด 350 มล. เป็นขวดเล็ก ๆ (ไซส์จิ๋ว) สำหรับเด็กอนุบาล เหมาะมือ หยิบง่าย ถือสะดวกและมีปริมาตรน้ำดื่ม 350 มล. (ประมาณ 1 แก้วนิดๆ) ไม่มากหรือน้อยเกินไปสำหรับเด็กอนุบาล แนะนำว่า หากเด็กอนุบาลจะดื่มน้ำขวดขนาดจิ๋ว ให้ดื่มอย่างน้อยวันละ 2 ขวดในโรงเรียน เปิดดื่มแต่ละครั้ง แนะนำให้ดื่มทีละนิดและดื่มให้หมดภายใน 2-3 ชั่วโมงแรกหลังเปิดขวด

น้ำดื่มที่ขวดที่เปิดดื่มแล้ว โรงงานไม่แนะนำให้ดื่มน้ำจากขวดที่เปิดทิ้งไว้เกินกว่า 4 ชั่วโมง
และควรเก็บขวดน้ำดื่มไว้ในที่เย็น (ไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น) ไม่ตากแดด แห้ง สะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่วางขวดน้ำดื่มไว้ใกล้พวกน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ

สั่งน้ำดื่มโรงเรียน
โทร 099 128 1676