ทำไมจึงสั่งน้ำดื่มกับเรา

ทำไม โรงเรียนจึงสั่งน้ำดื่มกับเร

  1. เราคือโรงงานผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน อย. ผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis, Ultra violet และ Ozone โรงงานได้จัดส่งน้ำดื่มโรงเรียนต่าง ๆ กว่า 10 ปี
  2. ตู้กดน้ำดื่มในโรงเรียน บางครั้งทำงานไม่ปกติ ดังนั้นการสั่งน้ำดื่มขวดแพ็คจากเรา จะสะดวกและรวดเร็วมากกว่า
  3. ผู้ปกครองหรือผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ไม่นิยมกดน้ำดื่มจากตู้กดนัก
  4. เราส่งน้ำดื่มให้โรงเรียนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย สั่งน้ำดื่มด่วนๆ แบบรายครั้ง หรือสั่งให้ส่งเป็นประจำแบบรายเดือน รายปี ก็ได้

จำนวนน้ำดื่มในการส่งแต่ละเที่ยว
บางพื้นที่เราจัดส่ง 350 แพ็คขึ้นไปได้ และบางพื้นที่ส่ง 550 แพ็คขึ้นไป กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติม


สั่งน้ำดื่มโรงเรียน
โทร 099 128 1676